Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32474
Title: Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Đỗ, Thị Hà
Keywords: Giáo dục kĩ năng sống
Học sinh
Trường tiểu học
Quản lí
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 108(169) .- Tr.42-47
Abstract: Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh, mặt trái của nó đã tác động tiêu cực đến học sinh (HS). Các tệ nạn xã hội ảnh hưởng không tốt đến đạo đức và nhân cách của các em. Nguyên nhân do HS thiếu kĩ năng sống (KNS). Do đó giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho HS là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giáo dục toàn diện trong trường tiểu học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32474
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.