Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32511
Nhan đề: NÂNG CẤP PHÂN HỆ TÌM KIẾM GÓI THẦU TRONG HỆ THỐNG TRỢ LÝ 247
Tác giả: Lưu, Tiến Đạo
Nguyễn, Ngọc Sơn
Từ khoá: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Tại các doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh phải theo dõi thông tin các gói thầu trên các trang web đấu thầu hằng ngày. Công việc này đã có hệ thống trợ lý ảo phục vụ tuy nhiên hệ thống còn có một số mặt hạn chế về thông tin nội dung gói thầu, tốc độ xử lý, độ bảo mật cũng như chức năng tìm kiếm gói thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng hết nhu cầu cho người sử dụng. Từ yêu cầu thực tế cũng như hỗ trợ tốt nhất cho người sử dụng, việc nâng cấp trợ lý ảo phiên bản đầu tiên là cần thiết và được đề xuất trong luận văn này. Trong đề tài luận văn này, chức năng tìm kiếm của hệ thống trợ lý ảo sẽ được nâng cấp. Phương pháp được áp dụng trong đề tài là sử dụng thư viện từ đồng nghĩa đã được xây dựng để tiến hành đưa ra kết quả các gói thầu cùng chủ đề với gói thầu được tìm kiếm chính xác bằng từ khóa, bên cạnh đó là sử dụng công cụ chỉ mục tìm từ ngữ toàn văn Elastic Search vào chức năng tìm kiếm. Kết quả của đề tài là hệ thống trợ lý ảo đã được nâng cấp thành một Progressive Web App, chức năng tìm kiếm gói thầu được nâng cấp, ngoài việc đưa ra kết quả chính xác còn đưa ra các kết quả tương đồng và các kết quả dựa vào tên gói thầu, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các văn bản kèm theo gói thầu.
Mô tả: 51 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32511
Bộ sưu tập: Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.