Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32512
Title: Đánh giá độ tin cậy chịu uốn của dầm bê tông cốt thép từ các phép đo không phá hủy
Authors: Trần, Minh Đức
Nguyễn, Quang Tùng
Keywords: Xác suất
Phân tích khoảng
Độ tin cậy khoảng
Do đạc không phá hủy
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.54-58
Abstract: Độ tin cậy của kết cấu là một vấn đề được đặc biệt quan tâm khi đánh giá khả năng chịu Lực của các công trình hiện hữu. Một trong các phương pháp đánh giá độ tin cậy thường được sử dụng nhất là độ tin cậy theo lý thuyết xác suất. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng độ tin cậy của kết cấu phụ thuộc rất lớn vào đặc tính của các tham số đầu vào. Một sai số nhỏ trong việc ước lượng quy luật phân bố của biến đầu vào có thể gây ra những sai số khá lớn cho kết quả phân tích [ 1 ]. Đặc biệt đối với các phép đo thực nghiệm không phá hủy tại hiện trường, thường phải chấp nhận sai số do chất lượng của thiết bị đo cũng như đặc tính ngẫu nhiên của kết cấu. Trong nghiên cứu này, tác giả áp dụng mô hình phân tích độ tin cậy kết cấu theo lý thuyết xác suất, chấp nhận sai số của biến đầu vào để phân tích độ tin cậy của kết cấu theo đại số khoảng. Độ tin cậy của kết cấu cũng sẽ biến thiên trong một khoảng nhất định, tùy thuộc vào đặc tính của các thông số đo đạc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32512
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.