Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3251
Title: Du lịch tâm linh ở An Giang nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững
Authors: Ngô, Thị Phương Lan
Dương, Đức Minh
Keywords: Du lịch tâm linh
An Giang
Phát triển du lịch bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.29-36
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng và tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh ở An Giang bài viết đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững đa chiều theo các khía cạnh kinh tế, văn hóa và xã hội tại An Giang.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3251
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_604.05 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.