Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32535
Title: Xây dựng Website bán phần mềm nguồn mở và phát triển module Question Answer trên Magento
Authors: Huỳnh, Xuân Hiệp
Phan, Hoài Vân
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong những năm gần đây, thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh, đây là loại hình kinh doanh tiện lợi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, nó đang được các doanh nghiệp, công ty hay các cá nhân kinh doanh áp dụng rất phổ biến. “Website bán phần mềm nguồn mở với Magento” là một hệ thống quản lý quy trình mua bán sản phẩm giữa người dùng và người quản trị. Website được xây dựng trên nền tảng Magento phiên bản 1.9.1.0, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Giao diện website được trình bày bằng HTML và CSS. Magento hoạt động ổn định, dễ bảo trì. “Website bán phần mềm nguồn mở với Magento” được phát triển hướng tới hai nhóm người dùng. Đầu tiên là người dùng, người dùng có thể xem, tìm kiếm, đặt câu hỏi, đánh giá, review về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến,… Nhóm người dùng thứ hai là người quản trị có thể xem, thêm, xóa, cập nhật sản phẩm, xác nhận đơn hàng, lập hóa đơn bán hàng, thống kê,… Về mặt lý thuyết, đề tài đã giới thiệu tổng quan về Magento, cách cài đặt, cấu hình Magento cũng như định nghĩa các thành phần cơ bản trong Magento. Về mặt thực tiễn website cũng đáp ứng các yếu tố cơ bản của một trang web thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến. Kết quả đề tài đã cơ bản hoàn thành quá trình phân tích, thiết kế chức năng, cài đặt module và chương trình demo tương đối hoàn chỉnh cho các nhóm người dùng.
Description: 152 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32535
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.87 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.