Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32537
Title: Ảnh hưởng của máy trộn thí nghiệm đến tính chất của bê tông chất lượng siêu cao
Authors: Hoàng, Vĩnh Long
Nguyễn, Duy Thái
Bùi, Lê Gôn
Keywords: Máy trộn thí nghiệm
Bê tông chất lượng siêu cao
Độ chảy loang
Cường độ nén
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.106-109
Abstract: Nghiên cứu này so sánh khả năng nhào trộn bê tông chất lượng siêu cao của thiết bị trộn thí nghiệm thông dụng và máy trộn cưỡng bức 2 trục ngang được nhóm để tài mã số: RD 71-16 thiết kế và chế tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy thiết bị này phù hợp với việc trộn hỗn hợp bê tông chất lượng siêu cao. Hỗn hợp bê tông chất lượng siêu cao trộn trong máy trộn cưỡng bức 2 trục ngang ở tốc độ 75 vòng/phút cho độ chảy loang và cường độ nén cao hơn so với máy trộn cưỡng bức 1 trục đứng. Khi so sánh với máy trộn Hobart, thiết bị này cho chất lượng bê tông tương đương nhưng với thể tích trộn lớn hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32537
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.