Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32567
Title: Phân tích chi phí dự án xây dựng khi xem sét sự không chắc chắn có tương quan về chi phí các công tác của dự án xây dựng
Authors: Lê, Đức Long
Ngô, Minh Liêm
Keywords: Chi phí dự án
Không chắc chắn
Tương quan
Chi phí công tác
Thiết kế-thi công
Fuzzy Delphi
Monte Carlo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.120-126
Abstract: Bài báo trình bày phân tích chi phí dự án xây dựng khi xem xét sự không chắc chắn có tương quan về chi phí các công tác của dự án thiết kế-thi công ở Việt Nam, có xét đến sự đơn giản hóa bởi ý kiến chuyên gia bằng mô hình Fuzzy Delphi và mô hình mô phỏng Monte Carlo. Mô hình Fuzzy Delphi xác định đầu vào bằng các số mờ tam giác cùng hình dạng như phân phối xác suất tam giác theo mô hình mô phỏng Monte Carlo, để so sánh đầu ra của hai mô hình. Kết quả của việc phân tích chi phí dự án thiết kế-thi công sử dụng lý thuyết tập mờ đã chứng minh hiệu quả như cách tiếp cận xác suất, với lợi thế nhanh và dễ dàng xử lý đầu ra. Ngoài ra, mô hình mô phỏng Monte Carlo xem xét sự không chắc chắn có tương quan về chi phí các công tác của dự án thiết kế-thi công, chỉ ra rằng việc bỏ qua mối tương quan về chi phí các công tác sẽ dẫn đến việc đánh giá thấp tổng chi phí dự án. Nghiên cứu cung cấp một số thông tin hữu ích cho việc thực hiện ước tính rủi ro chi phí dự án tốt hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32567
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.