Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32585
Title: CHẾ TẠO THIẾT BỊ HỖ TRỢ PHA MÀU SƠN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG MẠCH ARDUINO
Authors: Trần, Việt Châu
Lê, Huỳnh Đạt Đức
Nguyễn, Nhựt Trường
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu đề tài là tạo ra thiết bị hỗ trợ pha màu sơn sử dụng mạch Arduino. Để hoàn thành mục tiêu đó, chúng em sử dụng Arduino Uno R3 kết hợp với cảm biến màu sắc TCS34725 thông qua giao tiếp I2C, cảm biến sẽ nhận màu từ bên ngoài và Arduino sẽ phân tích màu nhận được ra tỉ lệ phần trăm của các màu cơ bản (CMYK), sau đó xuất các tỉ lệ vừa tính được ra màn hình LCD. Sau khi có các thông số trên LCD sẽ bắt đầu tiến hành pha thực nghiệm, đối chiếu màu pha được so với màu gốc và tiến hành điều chỉnh thiết bị, điều chỉnh giải thuật để có được kết quả với sai số thấp nhất có thể.
Description: 35 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32585
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.