Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32587
Title: Phòng chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam
Authors: Vũ, Hồng Anh
Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Pháp luật
Phòng, chống rửa tiền
Tổ chức tín dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 11 .- Tr.58-64
Abstract: Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trinh hoàn hiện pháp luật về lĩnh vực này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32587
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.