Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32616
Title: Mo hình giàn ảo cải tiến trong thiết kế đài cọc
Authors: Đào, Ngọc Thế Lực
Trương, Quang Hải
Nguyễn, Hữu Diệu
Keywords: Mô hình gián ảo
Đài cọc
Móng cọc
ACI318-14
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.157-160
Abstract: Hiện nay, bên cạnh việc tính toán đài cọc bê tông cốt thép theo phương pháp truyền thống khi xem đài cọc như cấu kiện dầm hoặc sàn thì đài cọc còn được tính toán theo theo mô hình giàn ảo. Mô hình giàn ảo tính toán đài cọc là giới hạn ứng suất nền trong thanh chống bê tông không vượt quá cường độ chịu nén của bê tông để ngăn chặn sự phá hoại giòn và cốt thép chịu kéo trong thanh giằng không bị phá hoại do kéo đứt. Hầu hết các mô hình giàn ảo tính dài cọc vẫn xem thanh giàn đi từ vị trí chân cột, mặt trên của đài hướng đến trục của cọc tại mức cốt thép chịu kéo. Tuy nhiên, trong thực tế đài cọc còn có cốt thép cột neo vào, vì vậy vị trí vùng nút tại chân cột sẽ di chuyển vào bên trong đài một độ sâu d và mở rộng tiết diện cột thành một tiết diện mới lớn hơn do đó làm tăng cường độ tại nút. Với quan điểm đó, một mô hình giàn ảo cải tiến phản ánh đúng sự làm việc thật của kết cấu đài cọc được đề xuất. Kết quả tính toán từ mô hình đề xuất so sánh với thực nghiệm cho thấy độ tin cậy của mô hình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32616
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.