Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32624
Title: An ninh thông tin ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay – vấn đề đặt ra và giải pháp
Authors: Lê, Văn Thắng
Keywords: An ninh thông tin
Giải pháp
Bảo đảm an ninh thông tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 08 .- Tr.30-34
Abstract: An ninh thông tin đã và đang đi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, dần trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nhận diện rõ những vấn đề đang đặt ra, chủ động xây dựng những giải pháp bảo đảm an ninh thông tin là nhiệm vụ quan trọng, bức thiết để nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh thông tin của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32624
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.