Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32628
Title: Giải pháp cho thí nghiệm cắt phẳng xác định sức chống cắt của đất phong hóa lẫn dăm sạn
Authors: Đỗ, Minh Tính
Keywords: Thí nghiệm cắt phẳng
Đất phong hóa
Định luật Coulomb
Sức kháng cắt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.167-169
Abstract: Thí nghiệm cắt phẳng trực tiếp là một trong những phương pháp thí nghiệm trong phòng, được sử dụng khá phổ biến nhằm xác định hai thông số đặc trưng cho sức kháng cắt của đất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc phân biệt hai thành phần này trong lực kháng cắt bằng thí nghiệm cắt phẳng, nhất là cho đất không đồng nhất vẫn còn tồn tại những bất cập nhất định, Trong khuôn khổ bài báo, tác giả muốn giới thiệu một phương pháp nhằm khắc phục những sai số do tính không đồng nhất của đất đá gây ra khi thí nghiệm xác định sức chống cắt của nó bằng thí nghiệm cắt phẳng trực tiếp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32628
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.