Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32638
Title: Mô phỏng trạm xử lý nước thải Hòa Cầm, TP Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Đình Huấn
Keywords: Mô phỏng
Trạm xử lý nước thải
TXLNT
Xử lý nước thải đô thị
Mô hình ASM1
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.174-177
Abstract: Nghiên cứu tiến hành đo đạc khảo sát trạm xử lý nước thải (TXLNT) Hòa Cấm, TP Đà Nẵng. Trên cơ sở đó sử dụng mô hình ASM1 [1] để mô phỏng trạm xử lý nước thải này. Tiến hành hiệu chỉnh để kết quả mô phỏng gần với kết quả đo đạc nhất, từ đó tìm ra các hệ số mô hình cho phù hợp. Kết quả mô phỏng cho thấy khá chính xác với điều kiện thực tế trạm xử lý nước thải đang vận hành. Việc mô phỏng giúp chúng ta xác định được sự biến thiên nồng độ đầu vào và ra của trạm xử lý nước thải mà không cần đo đạc phức tạp. Từ đó đưa ra chiến lược vận hành cho phù hợp nhằm đạt QCVN mà không tiêu tốn nhiều năng lượng điện năng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32638
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.