Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3263
Title: Suy ngẫm về bản sắc Tày trong xã hội Việt Nam hiện đại từ thực tế ở Lạng Sơn
Authors: Đoàn, Thị Tuyến
Keywords: Dân tộc Tày
Bản sắc văn hóa
Xã hội hiện đại
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.37-46
Abstract: Bài viết tìm hiểu và phân tích về trường hợp cụ thể của người Tày ở Lạng Sơn về bản sắc văn hóa của dân tộc Tày trong xã hội Việt Nam hiện đại qua chuyến đi thực tế của tác giả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3263
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_825.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.