Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3263
Nhan đề: Suy ngẫm về bản sắc Tày trong xã hội Việt Nam hiện đại từ thực tế ở Lạng Sơn
Tác giả: Đoàn, Thị Tuyến
Từ khoá: Dân tộc Tày
Bản sắc văn hóa
Xã hội hiện đại
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.37-46
Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu và phân tích về trường hợp cụ thể của người Tày ở Lạng Sơn về bản sắc văn hóa của dân tộc Tày trong xã hội Việt Nam hiện đại qua chuyến đi thực tế của tác giả.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3263
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_825.24 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.