Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32644
Title: Thiết lập bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và hệ số nền thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Kế Tường
Phạm, Văn Duy Cường
Keywords: Bản đồ địa kỹ thuật
Hệ số nền
Nền móng công trình
Cao Lãnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.183-187
Abstract: Thành phố Cao Lãnh là đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Tháp đang trong quá trình đô thị hóa thuộc tỉnh. Cơ quan quản lý xây dựng, công ty xây dựng, tư vấn xây dựng hoặc người dân cần xem xét và thiết kế nền - móng của một công trình ở bất kỳ vị trí nào trên địa bàn, cơ quan quản lý về quy hoạch và xây dựng công trình có thể căn cứ vào bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và giá trị hệ số nền của đất để đề xuất thiết kế và phê duyệt giải pháp móng công trình một cách nhanh chóng và hợp lý, đồng thời giúp cho công tác quản lý, đầu tư xây đựng công trình thống nhất trên địa bàn quản lý, an toàn cho công trình. Bản đồ địa kỹ thuật xây dựng và hệ số nền của đất là cơ sở thiết kế nền móng công trình phù hợp và hiệu quả cho người thiết kế, đơn vị quản lý trong xây dựng và phát triển đô thị. Hệ số nền là khả năng ứng xử của đất nền đối với từng giải pháp kết cấu móng. Hệ số nền được định nghĩa là tỷ số giữa lực đơn vị gây lún và chuyển vị lún tương ứng, hệ số nền là một trong những đặc trưng quan trọng của đất nền phản ánh sức chịu tải và biến dạng của đất nền. Giải pháp nền - móng tiết kiệm chi phí đầu tư, cơ quan quản lý dễ dàng trong việc cấp phép quản lý xây dựng, tư vấn thiết kế có tài liệu tin cậy tham khảo, đó chính là mục tiêu chính của nghiên cứu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32644
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.