Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32650
Title: Phương pháp số sử dụng mô hình tương tác đầy đủ phân tích đáp ứng của công trình ngầm dưới tác dụng của vụ nổ
Authors: Trịnh, Trung Tiến
Keywords: Tải trọng nổ
Tương tác đầy đủ
Đáp ứng của công trình ngầm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.199-203
Abstract: Nghiên cứu đáp ứng của các công trình ngầm dưới tác dụng của tải trọng nổ là vấn đề hết sức quan trọng, đảm bảo thiết kế công trình tối ưu nhất. Đói với công trình ngầm chịu tải trọng nổ nếu tính toán bằng các phương pháp không sử dụng mô hình tương tác đầy đủ sẽ không phản ánh được tổng quát, kém tin cậy và dễ gây sai số lớn. Trong bài báo này tác giả trình bày phương pháp số sử dụng mô hình tương tác đầy đủ phân tích đáp ứng của công trình ngầm dưới tác dụng của vụ nổ, đồng thời trình bày kết quả phân tích đáp ứng của một công trình ngầm cụ thể chịu tác dụng của vụ nổ trong lòng đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32650
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.