Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32663
Title: Giáo dục con biết yêu sách, ham đọc sách - Bài học từ người Do Thái
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Việt Nam
Sách
Người Do Thái
Thói quen
Tình yêu
Kiến thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 108(169) .- Tr.137-141
Abstract: Số liệu năm 2015 cho thấy người Do Thái chiếm chưa đến 0,2% tổng dân số toàn cầu với khoảng 14,3 triệu người. Tuy nhiên ngay từ thế kỷ 19, khoảng 1/4 số nhà khoa học trên thế giới là người Do Thái. Hàng loạt những cái tên như nổi tiếng Albert Einstein, Sigmund Freud, Otto Frisch... đều là người Do Thái. Trong thế kỷ 20, mặc dù người Do Thái chỉ chiếm 2% dân số Mỹ nhưng lại có đến 27% nhà khoa học của nước này đoạt giải Nobel là người Do Thái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32663
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.