Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32683
Title: Khung tiêu chí đánh giá tư duy phê phán ở học sinh Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Tư duy phản biện
Tiêu chí
Đánh giá
Hoạc sinh của trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 109(170) .- Tr.8-12
Abstract: Tư duy phê phán (TDPP) rất cần thiết để con người có thể đưa ra những quyết định, hành động phù hợp. Nhất là trong xã hội hiện đại, khi con người luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề gay cấn của cuộc sống, luôn phải xử lí nhiều nguồn thông tin đa dạng, phức tạp...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32683
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.