Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32691
Nhan đề: Các mô hình quản trị đại học trong các trường đại học tư thục nhìn từ cấp độ quản trị của nhà đầu tư
Tác giả: Lê, Anh Vân
Nguyễn, Thị Tâm
Từ khoá: Đại học tư thục
Quản trị đại học
Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 109(170) .- Tr.22-27,33
Tóm tắt: Thực tiễn Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường đại học tư thục đã đầu tư và đang quản trị theo mô hình doanh nghiệp một cách rõ nét, từ đại hội đồng cổ đông cho đến hội đồng quản trị, từ cổ phần cho đến cổ tức. Luật Giáo dục đại học 2018 [4] đã thay đổi sử dụng thuật ngữ "hội nghị nhà đầu tư và "hội đồng trường" thay thế cho "đại hội đồng cổ đông" và "hội đồng quản trị" cũng như làm rõ nhiều quyền hạn và trách nhiệm của các thiết chế quản trị đại học này. Dù vậy, mô hình quản trị trường đại học tư thục theo Luật Giáo dục đại học về cơ bản không có thay đổi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32691
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.