Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32708
Title: Nobel Y học 2018: Điều trị ung thư bằng miễn dịch trị liệu
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Ung thư
Miễn dịch
Nobel Y học
Trị liệu
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 606 .- Tr.20-21
Abstract: Ngày 01.10, giải Mobel đầu tiên trong năm 2018 đã được trao cho hai nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản do công trình nghiên cứu về điều trị ung thư qua miễn dịch trị liệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32708
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.