Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3271
Nhan đề: Tìm hiểu về sóng hấp dẫn
Tác giả: Huỳnh, Anh Huy
Nguyễn, Vân Hà
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về sóng hấp dẫn và tìm hiểu thực nghiệm phát hiện sóng hấp dẫn cũng như những ứng dụng tiềm năng của nó.
Mô tả: 50 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3271
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.