Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32733
Nhan đề: Một số nhân tố thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Hồng Thu
Từ khoá: Chi phí sản xuất
Năng lượng
Năng lượng tái tạo
Thế giới
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.3-12
Tóm tắt: Năng lượng tái tạo trên thế giới đã phát triển nhanh chóng nhờ các nhân tố tích cực thúc đẩy và đang trở thành một xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Tuy nhiên, năng lượng tái tạo cũng đang gặp một số thách thức. rào cản gây cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng. Để hiểu rõ hơn về sự phát triển của năng lượng tái tạo trên thế giới hiện nay, bài viết tập trung đi sâu vào phân tích các nhân tố thúc đẩy, đó là: việc ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chi phí sản xuất giảm mạnh, đầu tư tăng, và sự điều chỉnh chiến lược chính sách của các nước. Bài viết cũng chỉ ra một số thách thức mà năng lượng tái tạo đang phải đối mặt, đó là: Chi phí công nghệ cao, tiếp cận tài chính khó, trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch vẫn cao, và hạn chế trong cơ sơ hạ tầng truyền tải và lưu trữ năng lượng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32733
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.