Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32735
Title: Thiếu hụt lao động chất lượng cao của Trung Quốc: Nguyên nhân và giải pháp
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Thị Phương Dung
Keywords: Lao động
Lao động chất lượng cao
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.13-20
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao ở Trung Quốc và tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này. Những nguyên nhân chính: i) Kinh tế tăng trưởng nhanh đã tạo ra nhu cầu lớn đối với lao động chất lượng cao, lao động có kỹ năng; ii) Sự chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế định hướng sản xuất và dịch vụ; iii) Tình trạng “chảy máu chất xám” (brain drain); iv) Sự già hóa dân số nhanh của Trung Quốc. Cuối cùng bài viết đề cập đến những giải pháp thu hút lao động chất lượng cao của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32735
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.