Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32744
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Hùng Cường-
dc.contributor.authorTừ, Văn Bình-
dc.contributor.authorHuỳnh, Quang Linh-
dc.date.accessioned2020-08-28T07:18:47Z-
dc.date.available2020-08-28T07:18:47Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32744-
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu định tính và định lượng sơ bộ, bài viết đề xuất các thang đo ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNW) ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy, có 10 thang đo, với 55 biến quan sát ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực tại các DNNVV ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Trà Vinh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.76-79-
dc.subjectPhát triển nguồn nhân lựcvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp nhỏ và vừavi_VN
dc.subjectThương mại - dịch vụvi_VN
dc.subjectTỉnh Trà Vinhvi_VN
dc.titleĐề xuất thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại các DNNVV ngành thương mại - dịch vu tỉnh Trà Vinhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.