Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32756
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hoài Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Long-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.contributor.authorLê, Mai Quỳnh-
dc.date.accessioned2020-08-28T08:09:23Z-
dc.date.available2020-08-28T08:09:23Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32756-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội Face book đến ý định lựa chọn trung tâm tiếng Anh để học IELTS của sinh viên. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm The IELTS Workshop. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, Tính tương tác - tin cậy, Tính thông tin, Tính giải trí, Sự phiền toái đều tác động thuận chiều đến ý định lựa chọn trung tâm học IELTS. Trong đó, Tính tương tác - tin cậy có ảnh hưởng lớn nhất, còn Sự phiền toái có ảnh hưởng thấp nhất.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.113-116-
dc.subjectQuảng cáo qua mạng xã hộivi_VN
dc.subjectFacebookvi_VN
dc.subjectIELTSvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của quảng cáo qua Facebook đến ý định lựa chọn trung tâm tiếng Anh để hoc IELTS của sinh viên trên địa bàn Hà Nội - Nghiên cứu tại The IELTS Workshopvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.