Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3277
Title: Biển trong sử thi Đăm Di
Authors: Nguyễn, Văn Kim
Keywords: Biển
Sử thi Đăm Di
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.47-58
Abstract: Bài viế nói về không gian văn hóa Tây Nguyên; những biểu hiện của không gian biển trong sử thi Đăm Di và nhận xét, kết luận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3277
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.