Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3277
Nhan đề: Biển trong sử thi Đăm Di
Tác giả: Nguyễn, Văn Kim
Từ khoá: Biển
Sử thi Đăm Di
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.47-58
Tóm tắt: Bài viế nói về không gian văn hóa Tây Nguyên; những biểu hiện của không gian biển trong sử thi Đăm Di và nhận xét, kết luận.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3277
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.06 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.50.201


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.