Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32786
Title: Phân tích ảnh hưởng của kích thước tấm bê tông xi măng, của cốt liệu đá Quartz đến cường độ và ứng suất nhiệt trong mặt đường bê tông xi măng
Authors: Ngô, Hoài Thanh
Phạm, Duy Hữu
Keywords: Cốt liệu đá Quartz
Kích thước
Nhiệt
Bê tông xi măng
Mặt đường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 9 .- Tr.26-30
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp tính toán tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá quartz và tấm bê tông xi măng sử dụng cốt liệu đá vôi. Bài báo cũng đã phân tích ảnh hưởng của kích thước tấm bê tông xi măng, của cốt liệu đá quartz đến cường độ và ứng suất nhiệt trong mặt đường bê tông xi măng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32786
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.