Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32797
Title: Quyền miễn trừ đối với các biện pháp cưỡng chế bảo đảm thi hành phán quyết của Tòa án
Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa
Keywords: Quyền miễn trừ
Biện pháp cưỡng chế thi hành án
Thi hành phán quyết của Tòa án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 18 .- Tr.22-29
Abstract: Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền miễn trừ đối với các biện pháp cưỡng chế bảo đảm thi hành phán quyết của Tòa án còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần phải nghiên cứu tổng thể quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy định của pháp luật quốc tế có liên quan để đề xuất giải pháp hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32797
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.43 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.