Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3280
Nhan đề: Tìm hiểu về nguồn gốc khối lượng của hạt cơ bản
Tác giả: Huỳnh, Anh Huy
Trần, Kim Huệ
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Trình bày hai lý thuyết quan trọng là đại lượng khối lượng và mô hình chuẩn của vật lý hạt. Từ đó đưa ra giả thuyết về hạt Higgs góp phần giải thích khối lượng của mọi vật trong vũ trụ.
Mô tả: 47 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3280
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.