Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32841
Title: Thiết kế hình ảnh phục vụ giảng dạy Sinh học 10 bằng phần mềm Adobe Illustrator CS6
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Huỳnh, Ngọc Như
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu xây dựng bộ hình ảnh nhằm cung cấp nguồn tài liệu dùng trong dạy học cũng như làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học và giáo viên Sinh học ở trường Trung học phổ thông, trong 9 tháng qua, đề tài “Thiết kế hình ảnh phục vụ giảng dạy Sinh học 10 bằng phần mềm Adobe Illustrator CS6” đã tiến hành nghiên cứu, phân tích nội dung chương trình Sinh học trung học phổ thông tổng thể của Bộ giáo dục và Đào tạo (Sinh học 10) và phần mềm đồ họa Adobe Illustrator CS6 cùng các tài liệu nước ngoài tin cậy. Từ đó, đề tài đã xây dựng bộ hình ảnh hỗ trợ giảng dạy trong các nội dung quan trọng trong chương trình Sinh học 10 gồm 75 hình, trong đó có 22 hình được thiết kế và 53 hình ảnh được Việt hóa. Bên cạnh việc trình bày sản phẩm là bộ hình ảnh, đề tài còn cung cấp thêm một số lưu ý trong quá trình thực hiện nhằm giúp bạn đọc rút kinh nghiệm, xử lí nhanh hình ảnh trong quá trình thực hiện và một số lỗi xảy ra trong quá trình thiết kế, Việt hóa hình ảnh.
Description: 92 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32841
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.