Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3285
Title: Phân loại và giải bài tập chương chất khí VL10CB
Authors: Phan, Thị Kim Loan
Nguyễn, Hoàng Lâm
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Chương một phân tích những vấn đề quan trọng về mặt lý thuyết của đề tài. Trong phần cơ sở lí luận trình bày sáng tỏ một số vấn đề lý luận trong việc dạy và học bài tập vật lí. Phần này được thảo luận chi tiết để nêu bật được tầm quan trọng của bài tập trong môn vật lí học. Chi tiết hơn tôi đã đưa ra cơ sở để phân loại các dạng bài tập vật lí và các phương pháp giải các bài tập đó để phù hợp với HS ở những huyện, xã, biên giới hải đảo – nơi điều kiện giáo dục thiếu thốn, học lực thường ở mức trung bình, yếu. (2) Chương 2 là nội dung cơ bản của luận văn này. Để tiến tới soạn thảo và xây dựng hệ một hệ thống bài tập cho chương “Chất khí” lớp 10 ban cơ bản, tôi đã tiến hành phân tích chi tiết cấu trúc nội dung chương “Chất khí”. Trên cơ sở đó, đã đặt ra mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giải bài tập vật lí 10 chương “chất khí”.
Description: 55 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3285
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.