Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32870
Title: Jataka trong đời sống văn hóa Thái Lan
Authors: Hà, Đan
Keywords: Jataka
Văn hóa Ấn Độ
Văn học Thái Lan
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 08 .- Tr.43-49
Abstract: Văn hóa Thái Lan có thể xem là sự kết hợp giữa các đặc trưng văn hóa bản địa với những ảnh hưởng từ Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia và một số quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Nam Á… Dấu ấn đậm nét trong đời sống văn hóa nước này chính là Phật giáo. Hiện nay, 95% dân số Thái Lan theo đạo Phật và tôn giáo này chính là nhân tố cấu thành nên bản sắc văn hóa Thái Lan. Có thể thấy, đạo Phật nói chung và những câu chuyện tiền kiếp về Đức Phật nói riêng (Jataka) từ khi xâm nhập vào xứ sở chùa Vàng đã ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống văn hóa Thái Lan như phong tục, tập quán, lễ hội, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, văn học và nhiều loại hình nghệ thuật… Người Thái đã tiếp biến tác phẩm Jataka của Ấn Độ để làm giàu có và phong phú cho kho tàng văn hóa quốc gia mình khi có sự giao lưu, tiếp xúc văn hóa Ấn Độ - Thái Lan. Bài viết tìm hiểu về quá trình du nhập cũng như ảnh hưởng của Jataka trong đời sống văn hóa Thái Lan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32870
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.