Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32887
Title: Tối ưu hóa chế độ cắt khi phay cao tốc vật liệu thép C45 sửu dụng dao phay ngón liền khối
Authors: Hoàng, Tiến Dũng
Nguyễn, Hoài Sơn
Keywords: Tối ưu hóa
Thuật toán di truyền
Phay cao tốc
Gia công thép C45
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 6 .- Tr.68-75
Abstract: Bài báo nghiên cứu tối ưu hóa chế độ cắt khi phay cao tốc vật liệu thép C45; trên cơ sở mô hình toán thực nghiệm với điều kiện công nghệ gia công cụ thể ứng dụng thuật toán di truyền (GA) để giải. Trong quá trình gia công, việc tính toán lựa chọn chế độ cắt tối ưu là rất cần thiết vì đem lại hiệu quả về chất lượng sản phẩm gia công, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian. Bài báo này xác định chế độ cắt tối ưu, đảm bảo độ nhám bề mặt nhỏ nhất khi phay cao tốc bằng dao phay ngón liền khối.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32887
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.