Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32907
Title: Toàn đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19
Keywords: Vũ Hán
Trung Quốc
Đại dịch Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.3-4
Abstract: Đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) từ cuối năm 2019 và đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc, toàn diện đời sống kinh tế-xã hội của các quốc gia. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ nêu cao quyết tâm "chống dịch như chống giặc" đối phó, kiểm soát, ngăn chặn và dập dịch hiệu quả. Những nỗ lực và thành công bước đầu của Việt Nam đã được WHO và nhiều nước trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Ngày 30-3-2020, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, chung sức, đồng lòng thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Lời kêu gọi đã khơi dậy niềm tin trong mỗi người dân, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng để chiến thắng đại dịch. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32907
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
691.83 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.