Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32922
Title: Nâng cao chất lượng tín dung cá nhân tai BIDV Tây Đô, TP. Cần Thơ
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Chất lượng tín dụng cá nhân
BIDV Tây Đô, TP. Cần Thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.93-96
Abstract: Xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Đô (BIDV Tây Đô) nói riêng là tập trung phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, chú trọng vào hoạt động tín dụng cá nhân. Bởi, đây là mảng kinh doanh quan trọng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Do đó, việc đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng tín dụng cá nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, là việc cần thiết giúp BIDV Tây Đô phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32922
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.