Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32922
Nhan đề: Nâng cao chất lượng tín dung cá nhân tai BIDV Tây Đô, TP. Cần Thơ
Tác giả: Bùi, Văn Trịnh
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Từ khoá: Chất lượng tín dụng cá nhân
BIDV Tây Đô, TP. Cần Thơ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.93-96
Tóm tắt: Xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay nói chung và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Đô (BIDV Tây Đô) nói riêng là tập trung phát triển mảng ngân hàng bán lẻ, chú trọng vào hoạt động tín dụng cá nhân. Bởi, đây là mảng kinh doanh quan trọng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng. Do đó, việc đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng tín dụng cá nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, là việc cần thiết giúp BIDV Tây Đô phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32922
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.