Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3293
Title: Thờ cúng tổ tiên trong đời sống tinh thần người Việt
Authors: Nguyễn, Thị Quế Hương
Keywords: Thờ cúng tổ tiên
Đời sống tinh thần
Người Việt
Ý thức cội nguồn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 02 .- Tr.54-57
Abstract: Thờ cúng tổ tiên là ý thức về cội nguồn, thể hiện lòng tôn kính, biết ơn những người đã khuất có công sinh dưỡng và là cơ sở đầu tiên để hình thành nên ý thức về tổ tiên - niềm tin vào linh hồn bất tử (tổ tiên tuy đã mất nhưng vẫn luôn dõi theo phù hộ cho những người đang sống được bình an). Đây là ý thức - tâm niệm của nhiều nước phương Đông, nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3293
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.