Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3295
Title: "Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép"
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Công an nhân dân
Di huấn
Di sản tinh thần
Kim chỉ nam
Nền tảng lý luận
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 03 .- Tr.43-47
Abstract: Ra đời cách đây 70 năm, 6 điều Bác dạy về tư cách người công an cách mạng đã trở thành di huấn, di sản tinh thần, là nền tảng lý luận, kim chỉ nam góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3295
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.