Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32958
Title: Một số vấn đề về nền dân chủ xã hội Châu Âu đương đại
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Châu Âu
Dân chủ
Nền dân chủ
Dân chủ xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 09 .- Tr.52-62
Abstract: Nền Dân chủ xã hội (DCXH) nói chung và Dân chủ xã hội châu Âu nói riêng đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Ở thời điểm hiện tại, trên toàn châu Âu, DCXH đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Vậy thực trạng và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này, kể từ 2008 đến nay là gì? Liệu có sự chuyển đổi nào để cứu vãn nền DCXH Châu Âu hay không? Trên cơ sở phân tích về DCXH, bài viết sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32958
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.8 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.