Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32963
Title: Thái độ xã hội trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở Việt Nam
Authors: Phan, Trọng Ngọ
Keywords: Thái độ
Thái độ trong giao tiếp
Phong cách giao tiếp
Xu hướng giao tiếp
Khí chất
Học sinh trung học cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.3-17
Abstract: Nghiên cứu đã xác định được các lĩnh vực biểu hiện thái độ xã hội trong quan hệ giao tiếp và ứng xử của 1.128 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của 10 trường trung học cơ sở thuộc 5 tỉnh/thành phố ở Việt Nam, đồng thời xác định được các mô hình có tính dự báo tác động của các yếu tố phong cách giao tiếp, xu hướng giao tiếp và khí chất của học sinh cũng như sự học tập giao tiếp từ người khác đến thái độ giao tiếp của các em. Những mô hình có tính dự báo được phát hiện trong nghiên cứu là gợi ý hữu ích cho các bậc cha mẹ, giáo viên và học sinh, giúp nâng cao thái độ tích cực của học sinh trong việc thiết lập các quan hệ xã hội, trong giao tiếp và ứng xử của học sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32963
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.