Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32968
Title: Mối quan hệ giữa hành vi ủng hộ môi trường và cảm nhận hạnh phúc của thanh niên
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Hành vi ủng hộ môi trường
Cảm nhận hạnh phúc
Thanh niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.18-29
Abstract: Thông qua việc sư dụng bảng hỏi với 443 thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, nghiên cứu đã khảo sát thực trạng mức độ thực hiện hành vi ủng hộ môi trường và cảm nhận hạnh phúc của thanh niên cũng như phát hiện ra rằng, hành vi ủng hộ môi trường có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên. Bên cạnh đó, giới tính và khu vực sinh sống được công nhận là những biến số điều tiết ảnh hưởng đến mối quan hệ này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi gợi ý cách thức tăng cường mức độ hạnh phúc của thanh niên thông qua việc khuyến khích thanh niên thực hiện các hành vi có ích và thân thiện với môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32968
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.