Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3296
Nhan đề: Sự khác biệt trong cách thức tổ chức lễ mừng lúa mới của các nhóm tộc người Gia Rai
Tác giả: Trung, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Lệ hội mừng lúa mới
Nhóm tộc người Gia Rai
Bản sắc văn hóa
Sự khác biệt
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.68-73
Tóm tắt: Bài viết giới thiệu lễ hội mừng lúa mới của 3 nhóm tộc người Gia Rai: Gia Rai tơ buăn vùng Đức Cơ, Gia Rai Aráp (Hráp) vùng Chư Păh, Gia Rai Hdrung thành phố Pleiku để nhận diện sự khác biệt làm nên nét đặc sắc trong văn hóa tộc người Gia Rai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3296
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_485.63 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.