Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3296
Title: Sự khác biệt trong cách thức tổ chức lễ mừng lúa mới của các nhóm tộc người Gia Rai
Authors: Trung, Thị Thu Thủy
Keywords: Lệ hội mừng lúa mới
Nhóm tộc người Gia Rai
Bản sắc văn hóa
Sự khác biệt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.68-73
Abstract: Bài viết giới thiệu lễ hội mừng lúa mới của 3 nhóm tộc người Gia Rai: Gia Rai tơ buăn vùng Đức Cơ, Gia Rai Aráp (Hráp) vùng Chư Păh, Gia Rai Hdrung thành phố Pleiku để nhận diện sự khác biệt làm nên nét đặc sắc trong văn hóa tộc người Gia Rai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3296
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_485.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.