Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3297
Title: Phân tích các dị thường từ tuyến Sóc Trăng – Long An bằng phép biến đổi wavelet
Authors: Dương, Quốc Chánh Tín
Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ trước, người ta đã chú ý đến việc nghiên cứu về các phương pháp phân tích các dữ liệu từ thu được từ công tác đo đạc thực tế. Từ các đề xuất lý thuyết, tôi đã sử dụng phép biến đổi wavelet để phân tích một tuyến đo thực tế tại Đồng Bằng Sông Cửu Long là tuyến Sóc Trăng – Long An và đặt tên cho đề tài của mình là “Phân tích các dị thường từ tuyến Sóc Trăng – Long An bằng phép biến đổi wavelet”. Đề tài hướng đến và đã hoàn thành các mục tiêu: Tìm hiểu về trường địa từ, các phương pháp thăm dò từ và ứng dụng của phương pháp thăm dò từ trong đời sống và kỹ thuật; sử dụng một họ hàm wavelet (hàm wavelet phức Farshard - Sailhac) trong phương pháp wavelet cực đại độ lớn để phân tích định lượng tài liệu từ nhằm xác định vị trí và độ sâu của nguồn dị thường; áp dụng phương pháp được đề xuất để phân tích tuyến đo thực tế Sóc Trăng – Long An.
Description: 63 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3297
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.