Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32990
Nhan đề: Khả năng vượt khó của sinh viên Việt Nam và một số yếu tố liên quan
Tác giả: Nông, Thị Hồng Linh
Hà, Huỳnh Trang
Phùng, Thị Dung
Vũ, Thị Mỹ Linh
Đào, Thị Diệu Linh
Từ khoá: Khả năng vượt khó
Chỉ số vượt khó
Yếu tố ảnh hưởng
Sinh viên Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.69-83
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu theo lát cắt ngang trên 918 sinh viên từ sáu trường đại học khác nhau của Việt Nam cho thấy, khả năng vượt khó của sinh viên theo giới tính, năm học và môi trường sống không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê nhưng lại có sự khác biệt ở điều kiện kinh tế gia đình và sự hỗ trợ xã hội của sinh viên. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ một người đặc biệt, người có thể là chỗ dựa tin cậy, đặc biệt về mặt tinh thần cho sinh viên là yếu tố có khả năng dự báo mức độ vượt khó của sinh viên Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32990
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.