Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33010
Title: Phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, xây dựng phường Ngọc Lâm giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Sức mạnh đoàn kết
Xây dựng
Ngọc Lâm
Hệ thống chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 350 .- Tr.109-110
Abstract: Thực hiện Nghị định số 132/2003/NĐ-CP, ngày 6-11-2003, của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội, phường Ngọc Lâm-quận Long Biên được thành lập. Phường có diện tích tự nhiên 113,04 ha, dân số 23.451 người. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo vị thế mới, cơ hội mới để phường phát triển với tốc độ nhanh hơn và toàn diện hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33010
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
687.82 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.