Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33020
Title: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ bền mặt đáy đến lực cản đáy của vật thể tròn xoay chuyển động với vận tốc chuyên âm
Authors: Trịnh, Trung Hiếu
Nghiêm, Xuân Trình
Nguyễn, Quang Tuân
Keywords: Lực cản đáy
Áp suất đáy
Phương pháp Godunov
Hệ phương trình Navier-Stockes
Dòng trên âm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 6 .- Tr.179-182
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ bề mặt đáy đến giá trị lực cản đáy của vật thể tròn xoay chuyển động với vận tốc trên âm. Đưa ra hệ phương trình toán học và phương pháp Godunov để giải hệ phương trình dòng chảy rối trên âm ba chiều cho vật thể tròn xoay. Xác định áp suất đáy đạn và hệ số lực cản đáy ở các nhiệt độ bề mặt đáy khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33020
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.174.225.82


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.