Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33033
Title: Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Keywords: Đổi mới phương thức lãnh đạo
Công tác kiểm tra, giám sát
Đảng bộ Thành phốHồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 05 .- Tr.47-49
Abstract: Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh có số lượng tổ chức đảng, đảng viên lớn, đa dạng về loại hình hoạt động. Để tạo sự đột phá, Thành ủy, BTV Thành ủy đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo, coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33033
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.